Tammikuun 2020 kokous

Tieteentekijöiden liiton uusi hallitus 2020 kokoontui Vaasassa 17. tammikuuta 2020.

Kokouksessa todettiin uuden hallituksen kokoonpano, merkittiin tiedoksi hallituksen perehdytysaineisto ja toimintatavat sekä keskustelu yhdistysten hallitusten ja jäsenten informoinnista.

Toiminnanjohtaja Johanna Moisio kertoi keskeisistä käynnissä olevista hankkeista, toimintasuunnitelman konkretisoinnista, Marinin hallituksen ohjelman seurannasta ja vaikuttamistyöstä.

Edunvalvontajohtaja Mia Weckman kertoi liiton TES-tavoitteiden valmistelusta sekä neuvotteluprosessista ja neuvottelupäällikkö Riku Matilainen järjestövalmiustilanteesta

JUKOn hallitus päätti 8.1.2020 neuvottelukuntiensa kokoonpanoista. Moisio toimii seuraavat kaksi vuotta JUKOn yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtajana, Weckman ja Matilainen ovat varsinaisina jäseninä ja Eevastiina Aho, Salla Viitanen ja Miia Ijäs-Idrobo varajäseninä. Moisio aloitti tammikuun alussa myös JUKOn hallituksen ja Akavan hallituksen varsinaisena jäsenenä.

Liiton työryhmiä järjestellään uudelleen ja samalla toimintatapoja päivitetään. Vuonna 2020 toimivat seuraavat työryhmät:

    1. Korkeakoulutuksen uusien muotojen ja jatkuvan oppimisen -työryhmä (Moisio)
    2. Uramallit ja määräaikaisuudet -työryhmä (Weckman)
    3. Nuorempien tutkijoiden työryhmä (Ijäs-Idrobo)
    4. Informaatioala ja avoin tiede -työryhmä (Viitanen)

Melan apurahansaajien neuvottelukuntaan 2020-2022 esitetään jäseniksi yhdistyskoordinaattori Miia Ijäs-Idrobo ja lakimies Salla Viitanen. Varajäseniksi esitetään Olli-Pekka Kasurinen (HYT) ja Meri Jalonen (SATY).

Acatiimin toimitusneuvoston jäseniksi valittiin Mikko Jakonen ja Tommi Kokkonen.

Päätettiin yhdistysten toiminta-avustusten myöntöperiaatteita 2020 ja hakuprosessista.

Merkittiin tiedoksi Akavan ansiomerkkien hakuprosessi 2020. Hallituksen jäsenet informoivat yhdistyksiään.

Vahvistettiin yhdistysten jäsenmäärät esityksen mukaisesti. Valtuutettiin liiton toimisto hankkimaan jäsenistöltä puuttuvat työnantajatiedot.

Jäsenrekrytoinnin valmistelu on käynnissä. Todettiin, että liiton henkilöstö tukee yhdistyksiä erityisesti viestinnässä ja materiaalihankinnoissa.

Hallituksen seuraava kokous on 14.helmikuuta 2020 yhdistyspäivien yhteydessä Helsingissä.