Tieteentekijät tukee Maria Löfgreniä Akavan puheenjohtajaksi

Tieteentekijöiden liiton hallitus on päättänyt kokouksessaan 28.10. asettua tukemaan OTK, JUKO:n toiminnanjohtaja Maria Löfgren Akavan puheenjohtajaksi.

Hallitus totesi, että sekä Jari Jokinen (TEK) että Maria Löfgren ovat oivallisia ehdokkaita, jotka ovat tuoneet tärkeitä teemoja vaalikeskusteluihin. Kiitosta sai myös avoin vaaliprosessi. Löfgrenissä hallituksen vakuuttivat hänen monipuolinen kokemuksensa johtamistehtävissä Akava-yhteisössä, syvällinen työmarkkinaosaaminen sekä vahva motivaatio tehtävän hoitamiseen.

”Maria Löfgren tuntee laajasti Akava-yhteisön liittojen, myös Tieteentekijöiden jäsenten työelämän haasteita ja näkee tärkeänä työelämän laadullisen parantamisen. Uskomme, että hänen johdollaan Akavassa päästään kehittämään sisäistä toimintakulttuuria sekä Akavan julkista profiilia ”, sanoo Tieteentekijöiden puheenjohtaja Maija S. Peltola.

Ennen päätöstä hallitus perehtyi ehdokkaiden vaalimateriaaliin ja haastatteli molempia. Akava järjestää vielä kaikille avoimen puheenjohtajaehdokaspaneelin 8.marraskuuta.

Akavan puheenjohtajavaali käydään liittokokouksessa 14.marraskuuta 2022. Uuden puheenjohtajan toimikausi alkaa liittokokouksen jälkeen ja jatkuu toukokuun 2024 liittokokoukseen asti.

Edellisessä Akavan puheenjohtajavaalissa Tieteentekijät tuki Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen Maria Teikaria.