Akavan liitot istuttivat viime vuonna 9 000 taimea 4H:n Taimiteossa – ”Haluamme tehdä Suomesta maailman ilmastoälykkäimmän maan”

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ja sen 14 jäsenliittoa työllistivät 20 nuorta kesällä 2020 istuttamaan lähes 9 000 puun taimea. Akava ja jäsenliitot halusivat osallistua Taimitekoon luodakseen hiilinieluja, mutta myös tarjotakseen suomalaisille nuorille positiivisen kosketuksen työelämään.

Meillä Akavassa kestävän kehityksen periaatteet ovat tärkeä osa toimintaamme ja työntekijöiden edunvalvontaa. Halusimme Akavassa lähteä mukaan 4H-järjestön Taimitekoon, koska se on konkreettinen teko nuorten työllistymisen ja ilmaston puolesta. 4H-järjestön Taimiteossa nuoret työllistyvät istuttajina samalla, kun Suomeen saadaan uutta metsää. Viime vuonna istutimme Taimiteko-toiminnan yhteydessä Akava-metsää lähes 9 000 taimen verran Kärsämäelle, Pohjois-Pohjanmaalle. 4,6 hehtaaria uutta metsää istutettiin Silosaaren vanhalle turvetuotantoalueelle. Työllistimme 20 paikallista nuorta taimien istuttajina.

 

 

Haluamme tehdä Suomesta maailman ilmastoälykkäimmän maan. Ilmastolinjauksissamme esitetään lukuisia toimia, joiden kautta Suomi voisi saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2040. Ilmastopolitiikassa on pyrittävä päästöjen vähentämiseen ja hiilinielujen kasvattamiseen, ja Taimiteon avulla voimme omalta osaltamme lisätä hiilinieluja.

Taimitekoon osallistuminen on yhteinen ilmastoponnistus

Kerroimme Taimiteko-toiminnasta liitoillemme järjestetyssä tilaisuudessa. Taimiteko-hankkeeseen mukaan lähteminen on Akava-yhteisön yhteinen ponnistus, jolla pyritään edistämään sekä ilmastonmuutoksen ehkäisyä että nuorten työllistymistä. 14 liittoa halusi lähteä mukaan. Projektia kiiteltiin ymmärrettäväksi ja läpinäkyväksi. Lisäksi liittoja kiinnosti ilmastoteon lisäksi mahdollisuus tarjota nuorille positiivinen kosketus työelämään.

”Taimiteossa luodaan nuorille mahdollisuus osallistua ympäristön ja hiilinielun rakentamiseen omalla panoksellaan sekä kasvamaan vastuunottoon lähimmäisistä ja luomakunnasta”, Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT:sta sanotaan.

Tradenomiliitto TRAL haluaa osoittaa nuorille jakavansa heidän huolensa ilmastonmuutoksesta.

”Nuoret tulevat rakentamaan maailman parasta työelämää ja siihen kuuluu työn merkityksellisyyden lisäksi tasa-arvo, asianmukainen palkkaus ja työehdot”, Tradenomeista sanotaan.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry YKA:sta sanotaan Taimiteon olevan liitolle luonteva kompensaatiokanava. Myös Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu kompensoi kahden vuoden aikana toiminnastaan aiheutuvan hiilidioksidimäärän Taimiteko-toimintaan osallistumalla.

”Taimiteko-toiminta tukee sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa että nuorten työllistymistä, joten se rakentaa kestävää tulevaisuutta kahdella Loimulle tärkeällä alueella.”

Ilmastonmuutosta torjuttava monin työkaluin

Ilmastonmuutoksen torjunta on tärkeä osa tavoitteitamme ja toimintaamme Akavassa ja liitoissa, ja ympäristövastuullisuus on meille tärkeä arvo. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry YKA tavoittelee hiilinegatiivisuutta vuoden 2022 aikana, ja Tieteentekijöiden liiton tavoitteena on hiilinegatiivisuus vuoteen 2025 mennessä.

Agronomiliitto tarjoaa apurahoja tieteellisiin tutkimushankkeisiin, jotka osaltaan ratkaisevat ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita. Opetusalan ammattijärjestö OAJ tekee hankintoja huomioimalla vastuullisen tuotannon ja tukemalla mahdollisuuksien mukaan kotimaista työtä. Ympäristöasioiden huomioiminen ei siis ole meille uusi asia, mutta Taimiteon myötä nämä aiheet nousevat yhteiseksi tavoitteeksi.

4H:n toiminnasta tunsimme hyvin esimerkiksi työllistymis- ja yrittäjyystoimintoja, kerhot sekä ruokakoulut. Tiesimme, että 4H:n toiminta on monipuolista, luontoa ja ympäristöä kunnioittavaa ja lasten ja nuorten osallisuutta vahvistavaa.

”4H tekee maailmanlaajuisesti arvokasta työtä nuorten parissa ja on poliittisesti sitoutumattomana tärkeä toimija nuorten kerhotoiminnan ja esimerkiksi kesätöiden edistäjänä”, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA:sta sanotaan.

Taimiteossa olivat vuonna 2020 mukana Akava, Ammattiliitto Ava, Agronomiliitto, Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT, Luonnon-, ympäristö-, ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Professoriliitto, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Ekonomit, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Tekniikan akateemiset TEK, Tieteentekijöiden liitto, Tradenomit ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA.

Akava, sen neuvottelujärjestöt ja liitot tekevät työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.Valvomme jäsenkuntamme etuja ja toimimme jäsenten yhteiskunnallisena puolestapuhujana.

Taimitekoja jatketaan myös kesällä 2021

Akava ja sen jäsenliittoja on mukana Taimiteossa myös vuonna 2021. Tänä vuonna yhteiseen Taimitekoomme lähtevät mukaan Akavan Erityisalat, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Professoriliitto, Suomen Ekonomit, Suomen Puheterapeuttiliitto, Tekniikan akateemiset TEK, Tieteentekijät, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA ja Akava.

Kesäkuussa liitoille istutetaan yhteensä 4,1 hehtaaria eli 8 000 taimea Pehkeensuolle. Vanha turvesuo sijaitsee Utajärvellä, Pohjois-Pohjanmaalla. Istutuksissa työllistyy noin 16 nuorta.

 


Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa ja 608 000 jäsentä. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella. www.akava.fi

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään suomalaisia nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. www.4h.fi.


Tieteentekijät noudattaa kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassaan. Tavoitteenamme on hiilinegatiivisuus vuoteen 2025 mennessä. Osallistumme myös tänä vuonna muiden Akavan liittojen kanssa Taimitekoon nuorten työllistymisen ja ilmaston puolesta.