Tieteen vapaus ja tieteentekijöiden turvallisuus taattava myös sodissa ja konflikteissa

Tieteentekijät on tasa-arvoinen ja kansainvälinen yhteisö, jossa uskomme sivistykseen ja tutkittuun tietoon demokratian ja hyvinvoinnin takeina. Peräänkuulutamme tieteen vapauden ja tutkijoiden turvallisuuden takaamista sodissa ja konflikteissa.

Olemme syvästi järkyttyneitä Gazan tilanteesta ja hyvin huolissamme palestiinalaisten ja israelilaisten kollegoidemme turvallisuudesta niin Palestiinan ja Israelin alueella kuin eri puolilla maailmaa. Tuomitsemme kaiken siviileihin kohdistuvan väkivallan ja vaadimme pysyvää tulitaukoa humanitaarisen avun saattamiseksi Gazan alueelle.

Yliopistot sekä Israelissa että Palestiinassa ovat sodan takia joutuneet poikkeustilaan: tutkimustoiminta on jouduttu jopa keskeyttämään kokonaan, opetus on siirtynyt verkkoon ja tieteen vapautta rajoitetaan. [1] [2] Yliopistoyhteisöjen jäseniä on kuollut iskuissa sekä Israelissa että Palestiinassa, tutkijoita on hiljennetty ja häiritty Israelin hallinnon toimien kritisoimisesta ja sekä juutalaiset että palestiinalaiset tutkijat ovat kohdanneet häirintää tutkimusyhteisöissä eri puolilla maailmaa. [3] [4]

Rasismille ja syrjinnälle ei saa antaa lainkaan tilaa – antisemitismiä, islamofobiaa tai muuta uskonnolliseen vakaumukseen liittyvää syrjintää ja vihaan yllyttävää toimintaa ei saa hyväksyä kansainvälisessä tutkimusyhteisössä ja yliopistoissa. Yliopistojen on Suomessakin huolehdittava erityisesti sellaisten tieteentekijöiden turvallisuudesta, joihin tämä sota vaikuttaa, ja esimerkiksi työterveyshuollon palvelut on taattava yliopistoissa ja muilla työpaikoilla niille tieteentekijöille, joita tilanne henkilökohtaisesti koskettaa. Tieteentekijöillä on oltava oikeus turvalliseen työskentely-ympäristöön kaikkialla ja jokaisella tulee olla oikeus jatkaa tutkimustyötään vapaana vainosta ja syrjinnästä.

Tieteentekijöiden rooli tutkitun tiedon välittäjänä on tässäkin konfliktissa keskeinen. Kannustamme kaikkia tieteentekijöitä tuomaan keskusteluun asiantuntemustaan ja korostamaan tavoitetta pysyvästä rauhasta Palestiinan alueelle. Vetoamme kansainväliseen tutkimusyhteisöön ja yliopistoihin ympäri maailmaa tukemaan vaaran ja vainon alaisia tieteetekijöitä, joita tämä sota koskettaa. Tieteen vapaus on taattava myös poikkeustilanteissa.

Lisätietoja:

Tero Karjalainen, puheenjohtaja

[1] https://www.nature.com/articles/d41586-023-03550-0

[2] https://www.timeshighereducation.com/news/palestinian-campuses-head-abyss-israeli-retaliation-grows

[3] https://www.timeshighereducation.com/news/everythings-come-halt-israel-hamas-war-stops-research

[4] https://www.scholarsatrisk.org/report/2023-10-29-hebrew-university-of-jerusalem/