Yliopistokiertue Tieteentekijät & OAJ: Lapin yliopisto

Tieteentekijät ja OAJ tapaavat kuluvana vuonna yhdessä kaikkien yliopistojen johtoa käydäkseen taustakeskusteluja ajankohtaisista yhteisistä asioista.

Vuoden 2021 yliopistokiertueella keskustelemme muun muassa

  • yliopistojen korona exit -strategioista
  • tilojen käytöstä ja etätyön tulevaisuudesta
  • johdon roolista henkilöstösuunnittelussa sekä
  • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä.