Valmentava johtajuus työyhteisön hyvinvoinnin työkaluna

Työelämässä menestyvän johtamisen ytimessä on valmentava johtajuus. Perinteisessä johtamisessa fokus on tavoitteiden saavuttamisessa. Valmentava johtajuus keskittyy yhteiseen matkaan, joka johtaa tavoitteiden saavuttamisen lisäksi yksilöiden kehittymiseen ja yhteisen menestymisen mahdollistavaan yrityskulttuuriin.

Tässä webinaarissa käsitellään:

  • Johtamisen teemoja

  • Valmentamisen teemoja

  • Miten toteuttaa valmentavaa johtamista käytännössä

 

Kouluttaja: Juuso Nieminen

Juuso Nieminen toimii tällä hetkellä yksilöiden, esihenkilöiden ja tiimien valmentajana JuusoNiakku Oy:ssä sekä HedCo Oy:ssä. Juuso Niemisen valmentajapolku on saanut perustuksensa jääkiekon parissa ja hän on toiminut 20 vuotta valmentajana sekä erilaisissa kehittämistehtävissä pelaajien, joukkueiden, seurojen ja Suomen Jääkiekkoliiton parissa. 

Urheiluvalmennusvuosina Juuso on päässyt käytännössä toteuttamaan valmentavassa johtajuudessa tärkeinä pitämiään asioita, kuten auttamaan yksilöitä kehittymään kohti heidän omia unelmiaan sekä luomaan joukkueeseen kehittymistä ja menestystä mahdollistavan tekemisen ilmapiirin. 

Juuson mukaan valmentaminen on jatkuvaa oppimista.