Osaamisidentiteetti

UP Partners! logo

Mitä muuta oma osaamisesi on kuin koulutuksesi? Mistä kaikesta osaamisidentiteettisi koostuu? Mitä kaikkea voisit tehdä sillä?

Olemme enemmän kuin työ- tai tutkintonimikkeemme. Osaamista kertyy läpi elämän, montaa eri kautta. Oman osaamisen kartoitus ja sanoitus sekä osaamisidentiteetin pohdinta ovat olennainen osa urasuunnittelua sekä myös keino oman uran johtamiseen.

Tämä webinaari sopii sinulle, jos haluat:

  • sanoittaa osaamistasi ja kirkastaa osaamisidentiteettiäsi,
  • selventää kuvaasi itsestä osaajana ja toimijana muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa,
  • kartoittaa, millaisia taitoja, kykyjä ja ominaisuuksia sinulla on laajasti katsottuna.

Webinaari kuuluu Ura haltuun -sarjaan, jossa tarkastelemme omaa työuraa. Työuraa voi johtaa haluamaansa suuntaan, sillä siihen mihin oma työ ja ura on menossa, voi vaikuttaa monella tavalla.

Kouluttaja: Kirsi Pajamäki

Kirsin ydinosaamista ja vahvuuksia ovat mm. urasuunnittelu, työllistymiskyky sekä osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen. Hänellä on vahva kokemus työllistymistä edistävistä palveluista ja hänen nykyinen työkenttänsä on urasuunnittelun, työnhaun sekä näihin liittyvien toimintojen kehittämisessä. Kirsin koulutustausta on kasvatus- ja kuntoutustieteiden alalta.