Kokonaisvaltainen työllistymiskyky

UP Partners! logo

Mitä on kokonaisvaltainen työllistymiskyky? Miten voit vahvistaa omaa työllistymiskykyäsi? Millaista on tulevaisuuden (työ)elämä ja mitä osaamistarpeita voidaan ennakoida?

Työllistymiskyky koostuu yksilöllisistä tekijöistä, kuten taidoista ja terveydestä, yksilöllisistä olosuhteista, ulkopuolisista tekijöistä kuten työmarkkinoiden tilanteesta sekä kontekstin huomioinnista.

Tässä webinaarissa pohditaan työllistymiskyvyn eri osa-alueita sekä mietitään, mihin suuntaan työelämä on menossa ja millaisia haasteita sekä mahdollisuuksia se voisi tuoda.

Tämä webinaari sopii sinulle, jos haluat:

  • lisätietoa työkykysi vahvistamisesta,
  • ottaa työllistymiskykysi asiat rehelliseen omaan inventaarioon,
  • pohtia tulevaisuuden työelämää sekä sinun kykyäsi tehdä työtä ja työllistyä tässä kontekstissa.

Webinaari kuuluu Hyvinvoiva sinä -sarjaan, jossa käydään läpi kattavasti niin fyysisen kuin psyykkisen hyvinvoinnin elementtejä. Hyvinvointi näkyy kaikilla elämänalueilla ja vaikuttaa arkeen jokaisena päivänä. Palautuminen ja jaksaminen ovat peruspilareita, joista huolehtiminen kuuluu jokaiseen päivään.

Kouluttaja: Kirsi Pajamäki

Kirsin ydinosaamista ja vahvuuksia ovat mm. urasuunnittelu, työllistymiskyky sekä osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen. Hänellä on vahva kokemus työllistymistä edistävistä palveluista ja hänen nykyinen työkenttänsä on urasuunnittelun, työnhaun sekä näihin liittyvien toimintojen kehittämisessä. Kirsin koulutustausta on kasvatus- ja kuntoutustieteiden alalta.