Syyskuun kokous

Tieteentekijöiden hallituksen kokous 17.9.2021

  • Todettiin Tampereen yliopiston yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat keskitettyjä tukipalveluita, 1100 henkilöä. Ilmoitettu arvio vähentämistarpeesta on 215 henkilötyövuotta.
  • Todettiin tiede- ja korkeakoulurahoituksen tilanne 9.9.2020 päättyneen budjettiriihen pohjalta sekä tehty laajan vaikuttamistyö. Tapaamisia ollut runsaasti mm. ministerien, virkamiesjohdon sekä yliopistojen johdon kanssa.
  • Tieteentekijöiden ja Säätiöiden ja rahastojen yhteinen keskustelutilaisuus Tutkijan elämää apurahalla järjestetään 20.9.
  • Hallitus päätti liiton yliopistodemokratiaa tukevista suosituksista. Niistä viestitään lähiaikoina.
  • Todettiin hallituksen seminaarin keskeiset johtopäätökset ja jatkotoimet.
  • käytiin läpi Tieteentekijöiden valmistelut kohti tulevaa työehtosopimuskierrosta
  • Jäsenten kuulemistilaisuus tieteentekijöiden työolosuhteiden kehittämisessä toteutuu verkkotyöskentelynä 27.9.–8.10.2021 sekä Teams-keskustelutilaisuutena 5.10.
  • Marraskuun liittokokous järjestetään hybridijärjestelyin.
  • Tieteentekijöiden lakipalveluiden tukena toimii oikeustieteen ylioppilas Maiju Meller kesään 2022 asti.