Tillbaka hos Forskarförbundets underbara människor

I mitten av februari inledde vår nya sakkunniga inom medlemsservicen Marsa Nyqvist-Hämäläinen sitt arbete på Forskarförbundet. Marsa själv beskriver sig som ”nygammal” – arbetsplatsen är faktiskt bekant för henne sedan tidigare. Marsa hade hand om vår medlemsservice 2008–2018, för att sedan arbeta fyra år på Talentia. Vad lockade Marsa tillbaka till Forskarförbundet?

”De underbara medlemmarna”, svarar Marsa utan att tveka. ”Jag hyser stor respekt för forskningsdata och för dem som arbetar med forskning. Våra medlemmar är mycket trevliga, smarta människor, och de är alltid tacksamma för den hjälp de får.”

Marsa har synnerligen mångsidig erfarenhet av medlemsservice; före sin tid vid Forskarförbundet hann Marsa nämligen hjälpa medlemmar hos såväl OAJ som Kennelklubben. Saker som skapar arbetsglädje för Marsa är att fritt få vara sig själv i arbetet och att kunna ge service av hög kvalitet.

”Jag eftersträvar alltid att vara proaktiv och ge råd om vad medlemmen borde ta hänsyn till med tanke på sitt eget intresse.”

Som exempel nämner Marsa medlemmar som har flyttat till Finland från utlandet. Frågor kring arbete med stipendium och arbetslöshetsskydd är ofta oklara för dem.

Marsa fick börja sitt arbete vid Forskarförbundet mitt i en reform av medlemsregistret, något som också lär ska ha ”kittlat nyfikenheten”. Med reformen koncentreras alla digitala tjänster till våra e-kontakter och då behövs ingen e-postkommunikation med medlemsservicen. ”Informationssäkerheten förbättras, skötseln av medlemskapsärenden blir klarare och nyttan med medlemskapet blir tydligare när allt finns på ett ställe”, sammanfattar Marsa.

Alla frågor som människor funderar på kan inte skötas elektroniskt och det är inte heller meningen. Marsa ger medlemmarna råd per telefon på finska, svenska och engelska. Du når Marsa på vardagar på numret 0207 589 614.

Varmt välkommen tillbaka, Marsa!

Övriga personalnyheter

Direktören för intressebevakning Mia Weckman har gått vidare till nya uppgifter, ett stort tack till Mia för våra gemensamma år. Vi tackar också specialsakkunnig Maija Mattila för en viktig arbetsinsats till förmån för forskning och vi hälsar Miia Ijäs-Idrobo välkommen tillbaka från sin familjeledighet.