Nina Hahtela tillträdde som specialsakkunnig i arbetsmarknadspolitiska frågor

Nina Hahtela inledde sitt arbete som specialsakkunnig i arbetsmarknadspolitiska frågor på Forskarförbundet i början av maj. Ninas utbildningsbakgrund är doktor i hälsovetenskaper, HvD och sjukskötare (YH). Till Forskarförbundet kom Nina efter en lång karriär vid Finlands Sjukskötare, där hon också har varit ordförande.

Nina är intresserad av omfattande påverkansarbete. I sitt nya arbete på Forskarförbundet hyser hon ett speciellt intresse för medlemskåren, som representerar många vetenskaper och som förenas av arbetet med forskning.

–Jag har arbetat med intressebevakning i över 15 år. Jag kan dra nytta av min tidigare erfarenhet och mitt kunnande om påverkansarbete, men framför allt kan jag ställa mitt breda nätverk till Forskarförbundets förfogande. Jag tror att jag tack vare min doktorsgrad förstår de utmaningar som Forskarförbundets medlemmar stöter på i arbetslivet, funderar hon.

Nina är en språkkunnig expert på arbetsliv och arbetshälsa. Hon har forskat i arbetsplatskultur och dess koppling till patient-, vårdpersonals- och organisationsresultat.

Ninas huvudsakliga uppgift är att främja arbetshälsan bland dem som arbetar med forskning. Till uppgifterna hör bland annat arbetsmarknads- och arbetskraftspolitik, socialförsäkrings- och pensionspolitik, utveckling av arbetsvillkoren vid högskolor och i olika forskningsmiljöer, jämställdhets- och likabehandlingsfrågor samt bevakning av de anställdas intressen i yrkeshögskolorna.

– Förutom politisk påverkan ser jag fram emot att ha intensiv kontakt med medlemmarna. Jag hoppas kunna främja arbetshälsan bland dem som arbetar med forskning. Det ska också bli roligt att få samarbeta med andra sakkunniga inom Akava, konstaterar Nina.

På fritiden ägnar sig Nina åt motion och kopplar av tillsammans med familjen.

Vi önskar Nina varmt välkommen!