Medlem: Är dina arbetsplats- och kontaktuppgifter uppdaterade?

Under vårvintern är det igen dags för kollektivavtalsförhandlingar och de berör Forskarförbundets medlemmar inom olika sektorer.

Visst håller du dina arbetsplats- och kontaktuppgifter uppdaterade!

Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter om dig i vårt medlemsregister så att vi kan nå dig med aktuell information om hur förhandlingarna framskrider och om avtalens innehåll.

Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter eller informationen om din arbetsplats i Forskarförbundets digitala medlemstjänst, e-kontakter.

Du kan även uppdatera dina uppgifter genom att e-posta vår medlemstjänst, jasenpalvelu(at)tieteentekijat.fi. Vid behov går det att sköta ärendet per telefon. Telefontjänsten för medlemsärenden är öppen vardagar kl. 9–16 på tfn 0207 589 619. Samtalet kostar 0,088 per påbörjad minut + moms 24 %.

 


Du kan ta del av informationen om den offentliga sektorns avtalsförhandlingar på den till Akava hörande Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU:s sidor:

WWW.JUKO.FI

FOSU informerar regelbundet om förhandlingarna. Följ också FOSU på JUKO-Facebook och Twitter @JUKOry med hashtaggen #neuvotellen20202.
Akavas förhandlingsorganisation för den privata sektorn YTN informerar om nya avtal och förhandlingar som berör de högre tjänstemännen på:

WWW.YTN.FI

Följ också @YTN_ry på Twitter och Ylemmät toimihenkilöt YTN på Facebook.