HYT på första maj -demonstrationen

Vi är glada att kunna meddela att HYT kommer att delta i första maj-demonstrationen i år! Första maj är en tid för att fira de prestationer och bidrag som arbetstagare världen över och förespråka för arbetstagarnas rättigheter och social rättvisa. Vi inbjuder alla våra medlemmar att ansluta sig till oss i denna viktiga händelse när vi går ut på gatorna för att stå i solidaritet med arbetare från alla samhällsskikt. Det är ett fantastiskt tillfälle att visa vårt stöd för rättvisa arbetsförhållanden, inkludering och jämlikhet, och njuta av en picknick tillsammans!   

Detaljer om mötesplatsen och annan logistik kommer att finnas tillgängliga på vår webbplats närmare datumet. Låt oss samlas som ett samhälle för att göra våra röster hörda och marschera för en ljusare framtid för alla arbetstagare. Markera dina kalendrar och kom till oss den 1 maj för en inspirerande och stärkande aktionsdag! Håll dig uppdaterad!