Forskarförbundets styrelse 2022

Forskarförbundets styrelse med suppleanter. Från vänster Meri Jalonen, Johanna Turunen, Mika Helander, Pauli Väisänen, Hanna Lempinen, Sanna Rantakömi ja Seppo Virtanen.

 

Forskarförbundets höstmöte valde ordinarie styrelsemedlemmar samt deras personliga suppleanter för år 2022. Med undantag för ordförande och vice ordföranden är styrelsens verksamhetsperiod ett kalenderår.

Johanna Turunen (JYTTE), Pauli Väisänen (OYA), Meri Jalonen (SATY) och Mika Helander (FfÅA) fortsätter en andra period i styrelsen. Nya styrelsemedlemmar är Laura Kortesoja (HYT), Jussi Hyvärinen (INA), Hanna Lempinen (LATI+ FfÅA) samt Marko Helenius (koalitionen 3T+).

Ordförande Maija S. Peltola (TYT) samt vice ordförandena Tero Karjalainen (ITTE) och Sanni Tiitinen (TATTE) fortsätter på sina poster 2022.

Ordinarie medlemmar (personliga suppleanter inom parentes)

Laura Kortesoja HYT (Tommi Kokkonen HYT)

Jussi Hyvärinen INA (Kirsi Heino INA)

Johanna Turunen JYTTE (Matti Leppäniemi JYTTE)

Pauli Väisänen OYA (Aku Venhola OYA)

Meri Jalonen SATY (Jussi Simola SATY)

Hanna Lempinen LATI (+FfÅA) (Toni Pakkanen TATTE)

Mika Helander FfÅA (+LATI) (Sanna Rantakömi ITTE)

Marko Helenius (koalitionen 3T+) (Seppo Virtanen TYT)

Styrelsens uppgift är att leda förbundets verksamhet och ha hand om ärenden som berör förbundet i enlighet med förbundsmötets beslut och förbundets stadgar. Du kan bekanta dig med stadgarna här.