Oulun yliopiston muutosneuvottelujen piirissä yhteensä liki 90 työntekijää teknillisestä tiedekunnasta ja jatkuvan oppimisen palveluyksiköstä

Oulun yliopiston hallitus päätti viime viikolla muutosneuvotteluista teknillisessä tiedekunnassa. Yliopisto perustelee neuvotteluja tuotannollis–taloudellisilla syillä, ja neuvottelut alkavat 2. toukokuuta.

Neuvottelujen arvioidaan voivan johtaa enintään 13 henkilön irtisanomiseen ja ne voivat kohdentua opetus- ja tutkimus henkilöstöön sekä asiantuntija ja tukipalvelun henkilöstöön. Muutosneuvotteluilla yliopisto tavoittelee noin 700 000 euron vuotuista kustannussäästöä.

Oulun yliopisto aloittaa tuotannollis– taloudellisilla perusteilla muutosneuvottelut myös jatkuvan oppimisen palveluyksikössä. Täydentävien opintojen keskukseen ja koulutuspalveluihin kohdistuvien neuvottelujen piirissä arvioidaan olevan enintään 48 työntekijää. Myös nämä neuvottelut alkavat 2. toukokuuta.

Tavoitteena on saavuttaa yksikössä noin 500 000 euron vuosittainen tulosparannus ensi vuoteen mennessä. Oulun yliopisto arvioi alustavasti, että neuvottelut voivat johtaa enintään 20 henkilön irtisanomiseen ja että ne koskevat asiantuntija- ja tukipalveluhenkilöstöä sekä tuntityöntekijöitä.

Neuvottelupäällikkö Katja Aho JUKOsta kertoo, että jukolaiset yliopistoliitot ovat perustaneet taustaryhmän henkilöstön edustajien tueksi. Neuvottelujen ajan toimiva asiantuntijaryhmä kokoontuu viikoittain.

Akavalaisen neuvottelujärjestön JUKOn liittojen jäsenet työskentelevät yliopistoissa esimerkiksi tutkimuksen, opetuksen ja hallinnon sekä johdon tehtävissä. Täältä löydät JUKOn kaikki jäsenliitot, joiden jäseniä jukolaiset luottamusmiehet edustavat muutosneuvotteluissa.

Oulun yliopiston hallitus vahvisti kokouksessaan 17. huhtikuuta yliopistokonsernin viime vuoden liki 38 000 000 euroa tappiollisen liiketuloksen.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.