Neuvotteluja eri sektoreilla

Neuvotteluja on parhaillaan käynnissä usealla sektorilla, joilla työskentelee Tieteentekijöiden jäseniä: JUKOn valtio-, kirkko-, ja yliopistosektoreilla sekä yksityisellä sektorilla (YTN).  Kautta linjan neuvottelut ovat edenneet takkuillen ja työtaistelutoimia on jouduttu jo ottamaan käyttöön. Jos et ole vielä lisännyt jäsenrekisterissä yhteystietoihisi henkilökohtaista sähköpostiosoitettasi, tee se nyt, jotta saat tietoa mahdollisen lakon aikana.  

Eniten Tieteentekijöiden jäseniä on yliopistosektorilla. Yliopistojen, valtion ja kunnan neuvotteluissa liiton jäseniä edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Yksityisellä sektorilla työskentelevien tieteentekijöiden puolesta työehtosopimuksista neuvottelee Ylemmät toimihenkilöt YTN.

Alla on tietoa eri sektoreiden neuvottelutilanteista. Tuorein tieto löytyy neuvotteluorganisaatioiden omista viestintäkanavista, jotka kannattaa myös ottaa seurantaan.

Yliopistosektori

Neuvottelut yliopistojen kuluvan vuoden palkankorotuksista käynnistyivät tiistaina 17. tammikuuta. Yhteensä ne koskevat 34 000:ta palkansaajaa.

Seuraa yliopistosektorin neuvotteluja tästä.

Ota seurantaan myös Yliopistotes.fi-sivusto. JUKOn ja sen jäsenliittojen verkkotietopankki kertoo kaiken olennaisen yliopistojen työehtosopimuksesta.

Yliopisto-faktat
  • JUKO edustaa yliopistojen työehtosopimusneuvotteluissa noin 18 000:ta JUKO-liittojen akavalaista palkansaajaa.
  • JUKO-liittojen jäsenet työskentelevät yliopistoissa esimerkiksi tutkimuksen, opetuksen ja hallinnon sekä johdon tehtävissä.
  • Pääsopijat | Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Sivistystyönantajat Sivista.

Valtiosektori

Valtion pääsopijajärjestöt ovat irtisanoneet valtion virka- ja työehtosopimukset päättymään 28. helmikuuta.

Seuraa valtion neuvotteluja tästä.

Valtio faktat
  • Valtion hallinnon aloilla työskentelee asiantuntija-, johto- ja esimiestehtävissä 42 000 JUKO-liittoihin kuuluvaa akavalaista palkansaajaa.
  • JUKO-liittojen jäseniä on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa. He työskentelevät muun muassa poliiseina, upseereina, tuomareina ja esimerkiksi keskushallinnon virkamiehinä, tullivirkamiehinä, verotarkastajina, projektipäällikköinä, osastopäällikköinä, tutkijoina sekä lukuisissa muissa ammateissa ja ammattinimikkeillä.
  • Pääsopijat | Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Valtion työmarkkinalaitos.

Kirkon sektori

Kirkon työehtosopimus on irtisanottu päättymään helmikuun loppuun, mistä seuraa, että sen sisältö neuvotellaan kokonaan uudelleen.

Seuraa kirkon neuvotteluja tästä.

Kirkko faktat
  • Evankelis-luterilaisen kirkon asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä työskentelee noin 5 000 JUKO-liittoihin kuuluvaa akavalaista palkansaajaa.
  • Merkittävä osa heistä toimii pappeina, kanttoreina, diakonia- tai nuorisotyöntekijöinä. Myös hallinnon, viestinnän ja kasvatuksen tehtävissä työskentelee JUKO-liittojen jäseniä.
  • Pääsopijat | Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty) ja Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos.

Ylemmät toimihenkilöt YTN

YTN ry julisti lakon valikoiduissa teknologiateollisuuden yrityksissä 15.–17. helmikuuta 2023. Toteutuessaan lakkojen piirissä on noin 20 000 ylempää toimihenkilöä. Lue 31.1.23 julkaistu tiedote 

YTN antoi lakkovaroituksen kolmen päivän lakosta noin kymmeneen teknologiateollisuuden sopimusalan yritykseen 1.–3. helmikuuta. Lakon piirissä on noin 5 000 ylempää toimihenkilöä.

Samalla YTN julisti teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan sopimusaloja koskevan ylityökiellon, työasioissa vapaa-ajalla matkustamisen kiellon ja saldojen kerryttämiskiellon, jotka astuvat voimaan 18.1. alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi.

Tämä tarkoittaa, että kyseisten kahden alan noin 90 000 ylempää toimihenkilöä pitäytyvät työsopimuksellaan sovitussa, normaalissa työpäivässään.

Seuraa YTN:n neuvotteluja tästä.

Tietoja painostustoimista. 

Kysymyksiä ja vastauksia lakosta.

 

Uutinen päivitetty 31.1.2023


Lue myös: MIKSI TARVITAAN TYÖEHTOSOPIMUSTA?

Lue myös: TYÖTAISTELUT JA JÄRJESTÖVALMIUS