Neuvotteluja eri sektoreilla

Neuvotteluja on parhaillaan käynnissä usealla sektorilla, joilla työskentelee Tieteentekijöiden jäseniä: JUKOn valtio-, kirkko-, ja yliopistosektoreilla sekä yksityisellä sektorilla (YTN).  Kautta linjan neuvottelut ovat edenneet takkuillen ja työtaistelutoimia on jouduttu jo ottamaan käyttöön. Jos et ole vielä lisännyt jäsenrekisterissä yhteystietoihisi henkilökohtaista sähköpostiosoitettasi, tee se nyt, jotta saat tietoa mahdollisen lakon aikana.  

Eniten Tieteentekijöiden jäseniä on yliopistosektorilla. Yliopistojen, valtion ja kunnan neuvotteluissa liiton jäseniä edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Yksityisellä sektorilla työskentelevien tieteentekijöiden puolesta työehtosopimuksista neuvottelee Ylemmät toimihenkilöt YTN.

Alla on tietoa eri sektoreiden neuvottelutilanteista. Tuorein tieto löytyy neuvotteluorganisaatioiden omista viestintäkanavista, jotka kannattaa myös ottaa seurantaan.

Yliopistosektori

Neuvottelut yliopistojen kuluvan vuoden palkankorotuksista käynnistyivät tiistaina 17. tammikuuta. Yhteensä ne koskevat 34 000:ta palkansaajaa.

Seuraa yliopistosektorin neuvotteluja tästä.

Ota seurantaan myös Yliopistotes.fi-sivusto. JUKOn ja sen jäsenliittojen verkkotietopankki kertoo kaiken olennaisen yliopistojen työehtosopimuksesta.

Yliopisto-faktat
  • JUKO edustaa yliopistojen työehtosopimusneuvotteluissa noin 18 000:ta JUKO-liittojen akavalaista palkansaajaa.
  • JUKO-liittojen jäsenet työskentelevät yliopistoissa esimerkiksi tutkimuksen, opetuksen ja hallinnon sekä johdon tehtävissä.
  • Pääsopijat | Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Sivistystyönantajat Sivista.

Valtiosektori

Seuraa valtion neuvotteluja tästä.

Valtio faktat
  • Valtion hallinnon aloilla työskentelee asiantuntija-, johto- ja esimiestehtävissä 42 000 JUKO-liittoihin kuuluvaa akavalaista palkansaajaa.
  • JUKO-liittojen jäseniä on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa. He työskentelevät muun muassa poliiseina, upseereina, tuomareina ja esimerkiksi keskushallinnon virkamiehinä, tullivirkamiehinä, verotarkastajina, projektipäällikköinä, osastopäällikköinä, tutkijoina sekä lukuisissa muissa ammateissa ja ammattinimikkeillä.
  • Pääsopijat | Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Valtion työmarkkinalaitos.

Kirkon sektori

Seuraa kirkon neuvotteluja tästä.

Kirkko faktat
  • Evankelis-luterilaisen kirkon asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä työskentelee noin 5 000 JUKO-liittoihin kuuluvaa akavalaista palkansaajaa.
  • Merkittävä osa heistä toimii pappeina, kanttoreina, diakonia- tai nuorisotyöntekijöinä. Myös hallinnon, viestinnän ja kasvatuksen tehtävissä työskentelee JUKO-liittojen jäseniä.
  • Pääsopijat | Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty) ja Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos.

Ylemmät toimihenkilöt YTN

Seuraa YTN:n neuvotteluja tästä.

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 2023-2024 on nyt julkaistu.

YTN sopi ainoana teollisuudessa perhevapaista – lakko peruuntuu

Tietoja painostustoimista. 

 

Uutinen päivitetty 16.2.2023


Lue myös: MIKSI TARVITAAN TYÖEHTOSOPIMUSTA?

Lue myös: TYÖTAISTELUT JA JÄRJESTÖVALMIUS