Merkittävä parannus apurahansaajien sosiaaliturvaan: muutos apurahansaajien MYEL-vakuutukseen voimaan vuoden 2024 alussa

Yksi Tieteentekijöiden pitkäaikainen edunvalvontatavoite on toteutunut, kun osana laajempaa eläkkeitä koskevaa lakipakettia on eduskunnassa hyväksytty uusi laki, joka mahdollistaa apurahansaajien työtulon tarkistamisen kesken MYEL (Mela) vakuutuskauden.

Aiempi lainsäädäntö mahdollisti vain apurahansaajan MYEL-vakuutuksen keskeyttämisen ja päättämisen. Niin kutsuttu apurahansaajan työtulon tarkistaminen osana MYEL-vakuutusta tuli mahdolliseksi 1.1.2024 alkaen.

Käytännössä uusi laki mahdollistaa MYEL-vakuutuksen muutokset tilanteissa, joissa apurahalla työskentelyn työmäärä muuttuu kesken vakuutuskauden joko kokoaikaisesta apurahatyöstä osa-aikaiseksi tai toisinpäin. Syitä apurahatyöskentelyn muuttumiseksi osa-aikaiseksi voivat olla esim. osa-aikainen perhevapaa apurahakaudella, apurahan ja osa-aikaisen muun ansiotyön yhdistäminen, sekä sairaudesta tai tapaturmasta johtuva osa-aikainen työkyvyttömyys. Nyt voimaan tullut laki mahdollistaa sen, että MYEL-vakuutus voidaan kohdentaa aiempaa paremmin todelliselle työskentelyajalle.

Merkittävin muutos on se, että aiempi lainsäädäntö ei mahdollistanut ollenkaan osa-aikaista perhevapaata apurahakaudella. Tältä osin uusi laki onkin merkittävä parannus apurahalla toimivien sosiaaliturvaan ja yhdenvertaisuuteen.

Vakuutuskauden aikainen MYEL- työtulon tarkistaminen tehdään apurahansaajan omasta hakemuksesta Melalle ja apurahan ”osa-aikaistamiselle” on oltava apurahan myöntäjän hyväksyntä. Työtulon tarkistus edellyttää myös, että alkuperäinen apuraha ja vakuutuskausi on kestoltaan vähintään 12 kk ja muutosta hakiessa vakuutuskautta on vähintään yksi kuukausi jäljellä, apurahalla tehdyn työpanoksen muutos on vähintään 20 % (esim. siirtyminen kokoaikaisesta apurahatyöstä 80 %:een apurahatyöhön), ja MYEL-vakuuttamisen muut edellytykset täyttyvät myös muutoksen jälkeen.

Tarkemmat ohjeet vakuutuskauden aikaiseen MYEL-työtulon tarkistamiseen ovat löydettävissä Melan verkkosivuilla (linkki alla).

Katso myös:

Melan uutinen (1.1.2024): Apurahansaajan MYEL-työtuloa voi tarkistaa kesken vakuutuskauden 1.1.2024 alkaen.

Mela: Muutokset apurahatyössä