Betydande förbättring av den sociala tryggheten för stipendiater: en ändring av LFöPL-försäkringen för stipendiater trädde i kraft vid ingången av 2024

Ett långsiktigt mål för Forskarförbundets intressebevakning uppnåddes då riksdagen antog en lagändring som möjliggör justering av LFÖPL-arbetsinkomsten för stipendiater mitt under en LFöPL-försäkringsperiod (LPA). Den nya lagen utgör en del av ett mer omfattande lagpaket om pensioner.

Enligt den tidigare lagstiftningen kunde en stipendiats LFöPL-försäkring endast avbrytas eller avslutas. En så kallad justering av arbetsinkomst för stipendiater som en del av LFöPL-försäkringen blev möjlig från och med 1.1.2024. 

I praktiken möjliggör den nya lagen ändringar i LFöPL-försäkringen i situationer där arbetsmängden inom stipendiearbetet ändras mitt under försäkringsperioden antingen från stipendiearbete på heltid till deltidsarbete eller tvärtom. Orsaker till att stipendiearbetet ändras till deltidsarbete kan vara till exempel partiell familjeledighet under stipendieperioden, kombinerande av stipendium och löne- eller annat förvärvsarbete på deltid samt partiell arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Lagen som nu har trätt i kraft gör det möjligt att bättre än tidigare rikta LFöPL-försäkringen till den faktiska arbetstiden.  

Den viktigaste förändringen är att den tidigare lagstiftningen inte möjliggjorde partiell familjeledighet under en stipendieperiod. Till denna del innebär den nya lagen en betydande förbättring av den sociala tryggheten och jämlikheten för stipendiater. 

Justeringen av LFöPL-arbetsinkomsten under försäkringsperioden görs på stipendiatens egen ansökan till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) och ändringen av stipendiet till att gälla ”på deltid” ska godkännas av den som beviljar stipendiet. Justeringen av arbetsinkomsten förutsätter också att det ursprungliga stipendiet och försäkringsperioden varar minst 12 månader och att minst en månad av försäkringsperioden kvarstår när ändringen söks, att ändringen av arbetsinsatsen inom stipendiearbetet är minst 20 procent (t.ex. övergång från stipendiearbete på heltid till 80 % stipendiearbete) och att de övriga förutsättningarna för LFöPL-försäkring uppfylls också efter ändringen. 

Närmare anvisningar om justering av LFöPL-arbetsinkomst under försäkringsperioden finns på LPA:s webbplats (länk nedan).  

Läs också: 

LPA:s nyhet (1.1.2024): Från och med 1.1.2024 kan stipendiater justera sin LFÖPL-årsinkomst mitt under försäkringsperioden 

LPA: Förändringar i stipendiatarbetet