Miten toimia, kun irtisanominen uhkaa

Yksi raskaimpia työelämän tilanteita voi olla irtisanominen. Se voi tapahtua joko taloudellis-tuotannollisin (tuta) perustein tai yksittäiseen työntekijään liittyvällä henkilöperusteella.

Kun kuulet irtisanomisuhasta, ota pikimmiten yhteyttä liittoon neuvojen saamiseksi. Työnantajalla on velvollisuus järjestää sinulle tilaisuus tulla kuulluksi irtisanomisesta. Kuulemistilaisuuteen kannattaa ottaa luottamusmies tai muu avustaja mukaan. Jos saat kutsun kuulemistilaisuuteen, kannattaa olla yhteydessä liiton lakimieheen ja selvittää oma tilanne. Myös tuta-tilanteessa työnantajan on selvitettävä irtisanomisen perusteet ja mahdolliset irtisanomisen vaihtoehdot.

Jos sinut on jo irtisanottu, ota pian yhteyttä liittoon tilanteesi ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi. Toimita mielellään kirjallisesti tarkka selostus tilanteestasi ja irtisanomisen perusteista.

Irtisanominen voi aiheuttaa vaikean kriisitilanteen, josta selviämisen tueksi on hyvä hakea  keskusteluapua työterveyshuollosta.

Tutustu ohjeisiimme Miten toimin irtisanomistilanteessa