Mitä lomauttaminen tarkoittaa?

Koronakriisin myötä  huhtikuun alusta tuli voimaan lakimuutos, jolla työntekijän lomautusta edeltävä ilmoitusaika on lyhennetty 14 päivästä viiteen päivään. Mistä oikein on kyse?

Jos työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat koronaviruksen vuoksi tilapäisesti vähentyneet, eikä työnantaja voi järjestää muuta sopivaa työtä tai  tarpeitaan vastaavaa koulutusta, voi työnantajalla olla peruste lomauttaa työntekijä. Lomautus tarkoittaa, että työnteko ja palkanmaksu väliaikaisesti keskeytetään, vaikka itse työsuhde pysyy voimassa.

Lomautus voidaan toteuttaa määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Toistaiseksi voimassa oleva lomautus vaatii tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet eli työn pysyvän ja olennaisen vähentymisen. Lomautus voidaan toteuttaa myös osittaisena siten, että työaikaa lyhennetään tarpeen mukaan.

Työsopimuslain väliaikaisesta muutoksesta johtuen työnantajalla on nyt poikkeuksellisesti oikeus lomauttaa myös määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä. Muutosta ei kuitenkaan sovelleta julkiseen sektoriin (valtio, kunta, kirkko, KELA).

Muutos on voimassa 1.4.2020-30.6.2020 välisenä aikana.

Lue ohjeemme koronaviruspandemian aikaiseen tilanteeseen:

Lomauttaminen