Meri Vainiomäki Tieteentekijöiden viestintäsuunnittelijaksi

FM Meri Vainiomäki on aloittanut huhtikuussa Tieteentekijöiden viestintäsuunnittelijana. Hän toimii Milla Talassalon vanhempainvapaan sijaisena syksyyn 2025 saakka. 

Meri on kartuttanut kokemusta tiedekentällä viestimisestä Tutkimuseettisessä neuvottelukunnassa, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnassa ja Tieteellisten seurain valtuuskunnassa, joissa hän on työskennellyt muun muassa viestinnän suunnittelijana ja tapahtuma- ja viestintäkoordinaattorina.  

–  Kiinnostuin tiedeviestinnästä, tiedejournalismista ja tieteen yleistajuistamisesta opiskeluaikoina. Viime vuosina olen päässyt tutustumaan monipuolisesti kotimaisen tiedekentän toimijoihin ja erilaisiin tapoihin tehdä vaikuttavaa tiedeviestintää. Tieteentekijöissä viestiminen tarjoaa hienon mahdollisuuden tukea tutkijoiden työtä ja oppia paitsi ammattiliittojen maailmasta, myös korkeakoulu- ja tiedepolitiikasta entistä syvemmin. 

Merin vahvuuksia ovat erityisesti organisaatio- ja sidosryhmälähtöinen viestintä sekä tarinankerronta ja kirjoittaminen. Hän on opiskellut Tampereen yliopistossa journalistiikkaa ja viestintää, sukupuolentutkimusta ja mediatutkimusta sekä kulttuurintutkimusta.   

– Tieteentekijöissä tavoitteenani on auttaa ja tukea jäseniämme parhaani mukaan. On innostavaa ja antoisaa olla mukana edistämässä hyvää työelämää tieteentekijöille sekä tukea sitä kautta heidän mahdollisuuksiaan tehdä laadukasta tiedettä ja tutkimusta koko yhteiskunnan hyväksi.  

Tieteentekijöillä Merin työtehtäviin kuuluu esimerkiksi liiton verkkosivujen sisältöjen ylläpito, jäsenuutiskirjeen toimittaminen, Tieteentekijöiden yhdistysten viestinnän tukeminen ja visuaalinen viestintä.   

Vapaa-aikansa Meri viettää joogan, kulttuuririentojen ja matkustelun sekä ystävien ja perheen parissa. 

Merin tavoittaa sähköpostitse osoitteesta meri.vainiomaki(a)tieteentekijat.fi ja puhelimitse numerosta 0207 589 625.  

Tervetuloa Tieteentekijöiden toimistolle!