Lausunto yliopistojen koulutusvastuuesityksistä

Neljä yliopistoa on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä uusia koulutusvastuita. Tieteentekijät on huolissaan riittävistä resursseista koulutusvastuiden laajentamiseksi
nykyisestä.  Vaikka on painetta ja tahtoa lisätä koulutusmääriä, päätöksiä koulutusmäärien lisäämisen edellyttämistä resursseista ei vielä ole. 

Kommentoimme koulutusvastuisiin yleisesti liittyviä näkökohtia sen sijaan, että kommentoisimme yksittäisten yliopistojen esityksiä. Näitä yleisiä näkökohtia ovat: resurssit, koulutuksen ja tutkimuksen yhteenkietoutuminen, yhteiskunnan sivistys- ja osaamistarpeet sekä yliopistojen autonomia. 

Lausunto on luettavissa oheisesta linkistä:

Tieteentekijöiden lausunto yliopistojen koulutusvastuuesityksistä