Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Tieteentekijät kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu eduskunnan sivistysvaliokunnalle erityisesti seuraavista käsittelyssä olevista teemoista:

  • osaavan työvoiman saatavuus (erityisesti tavoite: 50 % nuorista ikäluokista suorittaa
  • korkeakoulututkinnon) ja kohtaanto (jatkuva oppiminen)
  • tutkimus ja kehittämistoiminta (kohti 4 %:n investointitavoitetta)
Lausunto on luettavissa tästä linkistä:

Tieteentekijöiden lausunto 28.9.2022: HE 154/2022 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2023.