Lausunto työttömyysturvalain muuttamisesta

Esityksen mukaan ansiopäivärahan määrä säilyisi nykyisen suuruisena enimmäisajan 300, 400 tai 500 päivää ensimmäisten 40 työttömyyspäivän ajalta. Tämän jälkeen ansiopäivärahan määrä alentuisi 20 prosenttia. Näin alennettua ansiopäivärahaa maksettaisiin, kunnes ansiopäivärahaa olisi maksettu yhteensä 170 työttömyyspäivältä. Jos ansiopäivärahaa edelleen tämän jälkeen maksettaisiin, ansiopäiväraha alenisi 25 prosenttia alkuperäisestä määrästään.

Tieteentekijät ei kannata ansiopäivärahan alentamista koskevaa ehdotusta. Mikäli ansioturvaa porrastetaan, tulee ensimmäisen prosentuaalisen porrastuksen alkaa huomattavasti myöhemmin. Aktiivinenkaan työnhaku ei välttämättä takaa nopeaa työllistymistä. Asiantuntijatehtäviin liittyvät rekrytointiprosessit vievät usein kuukausia. Yliopistoissa tehtävätäytöt ovat useimmin kansainvälisesti avoimia ja perustuvat tiedeyhteisön vertaisarviointiin, jolloin rekrytoinnissa on useita pitkiä vaiheita.

Lue lausunto kokonaan tästä.