Lausunto valtion TKI-toiminnan rahoituksesta 2024–2030

Asia: Kirjallinen lausunto sivistysvaliokunnalle HE 211/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024–2030

Tieteentekijöiden liiton pitkäaikainen tavoite on ollut, että tutkimukseen on saatava vakautta. Tutkimusrahoitukseen tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja tutkijanuran on oltava nykyistä ennustettavampi. Tällä hetkellä valtion talousarviossa T&K-toimintaan osoitettava rahoitus on luonteeltaan harkinnanvaraista eikä sillä ole mitään erityisasemaa kuten lakisääteisillä menoilla. Hallitus voi vaalikauden kehyksessään siten varata T&K-rahoitukseen haluamansa summan. Tieteentekijöille tämä on näyttäytynyt välillä poukkoilevana tiedepolitiikkana, tiederahoituksen laskun uhkana ja jatkuvana tutkimusrahoituksen hakemisena usein muuttuvista lähteistä.

Lue lausunto tästä linkistä