Lausunto tieteen rahoitusleikkauksista

Eduskunnan sivistysvaliokunta on pyytänyt Tieteentekijöiden kirjallista lausuntoa seuraavasta asiasta: VNS 3/2021 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025.

JTS ja koulutuspoliittinen selonteko

Tieteentekijät on yhdessä sidosryhmiensä kanssa korostanut jo pitkään työrauhan ja rahoituksen vakauden merkitystä korkeakoulusektorille. Hallituksen suunnittelemat tutkimusrahoitusleikkaukset eivät tätä vakautta tarjoa. Vakautta tieteentekemiselle toisi ennustettava ja pitkäjänteinen tutkimusrahoitus. Tutkijan työura koostuu jo nyt epävarmasta rahoituksesta, pätkätöistä ja epäselvistä tukimuodoista. Pysyvä tieteen rahoitusleikkaus 2023 alkaen heikentää välittömästi tutkijoiden rekrytointimahdollisuuksia. Tieteentekijät on erittäin huolissaan tutkijan uran vetovoimasta ja siitä millaisen viestin hallituksen rahoitusleikkaus antaa tutkijoille tutkitun tiedon teemavuonna. Vielä rahoituksen määrän leikkaamista vaarallisempaa on sen poukkoilu. Tiedettä tehdään vuosikymmenien aikajänteellä, mitä ennakoimaton ja epäselvä rahoitus sotkee. Riskinä on, että tieteellisiä projekteja ja jopa kokonaisia tutkijanuria katkeaa leikkausten takia. Tiedeuraa tai tutkimushanketta ei voi jättää tauolle ja odotella hypoteettista TKI-panostusta joskus tulevaisuudessa. Monissa tapauksissa työ pysähtyy, ja sijoitettua rahoitusta ja henkistä pääomaa valuu hukkaan. Valtion budjettisäästö hävittää jo käytettyjä resursseja, eli valtio tuhoaa oman sijoituksensa arvon.

Korona-ajan vaikutukset

Leikkaus on vaikea nyt myös siksi, että korona-aikana on tehty valtava työ etäopetuksen järjestämiseksi kaikille opiskelijoille. Tehokas suoriutuminen palkitaan rahoitusleikkauksella. Tieteentekijät pitää tärkeänä, että osana eri tasoilla tehtäviä korona-exit -strategioita otetaan huomioon osaamisvajeiden ja ohjaustarpeiden riittävä resurssointi sekä osallisuuden lisäämiseen tähtäävät toimet. Opiskelijoiden tehostettu tuki on tarpeen varhaisessa vaiheessa. Tuen tarjonta ei voi olla vain opetushenkilöstön vastuulla.

Tieteen veikkausvoittovarat

Rahapelituottojen alenemisen kompensaatiot pitäisi ratkaista nopeasti, jotta järjestelmän ennakoitavuus säilyy. Pidämme erittäin huolestuttavana, jos siinä yhteydessä harkitaan lisäleikkauksia tieteestä.

Lue koko lausunto täällä.