Lausunto koulutuspoliittisesta selonteosta

Asia: VNS 1/2021 vp Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Koulutuspoliittisessa selonteossa valtioneuvosto antaa pitkän aikajänteen linjaukset koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi. Tieteentekijät pitää valmistunutta kokonaisuutta hyvänä, vaikkakin kiinnittää huomiota siihen, että tieteen ja tutkimuksen osuus selonteossa on ohut huolimatta näiden keskeisestä merkityksestä yhteiskunnalle ja tulevaisuudelle.

Tieteentekijät on yhdessä sidosryhmiensä kanssa korostanut jo pitkään työrauhan ja vakauden merkitystä korkeakoulusektorille. Erityisesti nyt poikkeusaikana työrauhan merkitys on kasvanut. Emme kannata mittavien koko korkeakoulusektoria koskevien uudistusten käynnistämistä tässä tilanteessa.

Lue koko lausunto tästä linkistä.