Lausunto OKM:n esityksestä Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi

Tieteentekijät kiittää lausunnossaan laaja-alaista esitystä, joka perustuu tutkittuun tietoon. Esityksen valmistelussa on hyödynnetty tiedepaneelia (kts. lisää https://minedu.fi/korkeakoulutuksen-saavutettavuussuunnitelma).

  • Tieteentekijät toteaa lausunnossa, että digitaaliset toteutukset vaativat ammattitaitoista asiantuntijahenkilöstöä niin IT-palveluissa, kirjastoissa kuin avoimissa oppimisympäristöissä. Saavutettavuus on varmistettava riittävillä tukipalveluilla, jotka huolehtivat teknisistä rutiineista ja avustavat pedagogisissa ja teknisissä ongelmissa – tarvittaessa kädestä pitäen.
  • Tieteentekijät pitää tärkeänä moniammatillista yhteistyötä opiskelijoiden ohjauksessa ja neuvonnassa. Eri henkilöstöryhmät muodostavat yhdessä opiskelijoita opintopolulla tukevan verkoston.
  • Tieteentekijöiden Informaatioalan akateemisten mukaan tilanne vaihtelee eri yliopistoissa mm. saavutettavuudesta vastaavan vastuuhenkilön osalta. Saavutettavuusselosteita on tehty eri tietojärjestelmille. Huolta kannetaan julkaisuarkistoon karttuvan sisällön saavutettavuuden puutteista.
  • Tieteentekijät kommentoi lausunnossaan pääosin kohtia, joilla on suoraan vaikutusta tai merkitystä jäsenten ammatillisen edunvalvonnan kannalta.

Lue lisää: Lausunto OKM:n esityksestä Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi