Lausunto luonnoksesta ulkomaalaislain muuttamisesta

Sisäministeriö on valmistellut uudistusta, jonka tavoitteena on nopeuttaa tiettyjen kolmansien maiden ryhmien, kuten opiskelijoiden ja tutkijoiden maahantuloa. Esityksessä oleskeluluvan saaneelle kolmannesta maasta tulevalle opiskelijalle, tutkijalle ja tietyille muille ryhmille voitaisiin myöntää pitkäaikainen viisumi (ns. D-viisumi). D-viisumi mahdollistaisi opiskelijan ja tutkijan saapumisen Suomeen ennen kuin hän on vastaanottanut oleskelulupakortin lähtömaassaan. Järjestelyn on arvioitu nopeuttavan maahan saapumista yhdestä kahteen viikolla.

Tieteentekijät pitää yleisesti toimia maahantulon sujuvoittamiseksi tarpeellisina. Esityksen mahdollistama noin viikolla aikaistettu saapuminen Suomeen on kuitenkin tavoitteisiin nähden vaatimaton. Tieteentekijöiden näkemyksen mukaan tärkeintä olisi nopeuttaa itse oleskelulupaprosessia. Nyt sujuvoittamiseen pyritään luomalla yksi hakemusprosessi lisää. Tämän järjestelyn maksaisivat D-viisumien hakijat käsittelymaksuissaan. Tieteentekijät suhtautuu epäillen siihen, että ehdotettu järjestely edistäisi myönteistä mielikuvaa Suomen maahanmuuttoprosessista.

Lausunto on luettavissa tästä linkistä:

Lausunto D-viisumista 30.3.2022