Lausunto koulutuspoliittisesta selonteosta

Tieteentekijöiden lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi

Kiitämme selonteon tavoitetilaa, että yhteiskuntana Suomi itse sitoutuu investoimaan koulutukseen, ja että rahoituksen ennakoitavuus ja pitkäjänteisyys ovat edellytyksiä koulutukselle ja tutkimukselle asetettavien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lausunnossa keskitymme erityisesti korkeakouluja sekä tiedettä ja tutkittua tietoa koskeviin kohtiin selonteossa.

Tieteentekijöiden lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi