Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta

Tieteentekijöiden kirjallinen lausunto sivistysvaliokunnalle

VNS 2/2022 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 2023-2026

Tieteentekijät pitää tärkeänä pitkäjänteisen ja vakaan rahoitusnäkymän turvaamista
korkeakoulutukselle ja tutkimukselle. Tieteentekijät pitää hallituksen kehysriihipäätöksiä merkittävinä
ja oikean suuntaisina. Erityisen tärkeää oli, että Suomen Akatemian valtuusleikkaus peruttiin ja valtuustaso nousi sekä se, että strategisen tutkimuksen myöntövaltuutta korotettiin 25 milj. eurolla.

Lue lausunto alla olevasta linkistä:

Tieteentekijöiden lausunto julkisen talouden suunnitelmasta