Lausunto HTK-ohjeistuksen päivitysluonnoksesta

Tieteentekijät pitää päivitysluonnosta aikaisempaa selkeämpänä ja katsoo, että siinä on huomioitu toimijoilta saatu palaute.

Liitto kiittää Tutkimuseettistä neuvottelukuntaa HTK-ohjeistuksen päivitystyöstä.

On erittäin tärkeää, että HTK-ohjeistukseen sitoutuneet organisaatiot noudattavat HTK-ohjeistuksen periaatteita ja HTK-prosessia. On positiivista, että tiedeyhteisö pystyy avoimeen yhteistyöhön tutkimuseettisissä kysymyksissä. On kuitenkin myös erittäin tärkeää, että HTK-ohjeistukseen sitoutuneet organisaatiot riittävällä tavalla tiedottavat ohjeistuksen sisällöstä ja mahdollisista muutoksista organisaationsa jäseniä, myös organisaation ei-työsuhteisia jäseniä, kuten apurahatutkijoita. Liitto katsoo, että riittävällä ohjeistuksella, viestinnällä ja koulutuksella pystytään myös ennaltaehkäisemään HTK-loukkauksia.

Lausunto on kokonaan luettavissa tästä linkistä:

Tieteentekijöiden lausunto HTK-ohjeistuksen päivitysluonnoksesta