Lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi 2024

Tieteentekijät kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Sivistysvaliokunnan lausuntopyynnön mukaisesti keskitymme seuraavassa erityisesti korkeakoulujen rahoitukseen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rahoitukseen, sekä opiskelijoiden hyvinvointiin.

Avaa lausunto tästä.