Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Eduskunnan hallintovaliokunnalle

Tieteentekijät kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä pitkäaikaisen eli niin sanotun D-viisumin ulottamisesta opiskelijoihin, tutkijoihin, sertifioitujen työnantajien työntekijöihin, yritysten johtotehtävissä toimiviin sekä edellä mainittujen perheenjäseniin.

Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa maahantuloa myöntämällä pitkäaikainen viisumi oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä. Viisumia olisi haettava samassa yhteydessä oleskeluluvan hakemisen kanssa. Viisumi mahdollistaisi kolmannen maan kansalaiselle Suomeen saapumisen ilman, että hänen täytyy lähtömaassaan odottaa oleskelulupakortin saapumista. Maahantulon arvioidaan nopeutuvan esityksen tavoitteen mukaisesti runsaalla viikolla.

Tieteentekijät pitää yleisesti toimia maahantulon sujuvoittamiseksi tarpeellisina. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, hallituksen tavoitteena on työperäisen maahanmuuton vähintään kaksinkertaistaminen vuoteen 2030 mennessä verrattuna nykytilaan. Tutkijat edustavat juuri sitä korkeinta osaamista, jota Suomeen halutaan houkutella. Esityksen mahdollistama noin viikolla aikaistettu saapuminen Suomeen on kuitenkin tavoitteisiin nähden vaatimaton.

Esityksen ei arvioida ratkaisevasti lisäävän Suomeen tulevien opiskelijoiden, tutkijoiden, sertifioitujen työnantajien työntekijöiden tai yritysten johtotehtäviin tulevien määrää. Ottaen huomioon kiristyvän kilpailun osaajista, odotamme konkreettisia lisätoimia opiskelijoiden ja tutkijoiden maahantulon helpottamiseksi.

Lue lausunto kokonaan tästä:

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (D-viisumi)