Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2023

  • osaavan työvoiman saatavuus (erityisesti tavoite: 50 % nuorista ikäluokista suorittaa
  • korkeakoulututkinnon) ja kohtaanto (jatkuva oppiminen)
  • tutkimus ja kehittämistoiminta (kohti 4 %:n investointitavoitetta)
Lausunto on luettavissa tästä linkistä:

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle 5.10.2022: HE 154/2022 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2023