Lausunto dosentin englanninkielisestä nimikkeestä

Suomen Dosenttiliitto on esittänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle, että dosentin arvon englanninkieliseksi käännökseksi vahvistetaan ”Associate Professor”. Nykyinen käännös on Adjunct Professor. Dosenttiliitto on myös pyytänyt ministeriötä ottamaan kantaa, kuka päättää dosenttien englanninkielisestä nimikkeestä jatkossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa esityksestä yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:ltä.

Tieteentekijät kiittää rehtorineuvostoa mahdollisuudesta kommentoida Suomen Dosenttiliiton esitystä.

Tieteentekijät pitää esitystä kannatettavana. Jotkut yliopistot ovat valitettavasti jo esitetyn nimikkeen käytön kyseenalaistaneet. Perusteluna on, että se saattaa sekaantua olemassa oleviin tenure track – järjestelmiin eli yliopistokohtaisesti päätettyjen tutkijan urapolkunimikkeisiin. Tieteentekijät näkee tämän liioiteltuna ongelmana, sillä yliopistoissa Suomessa ja ulkomailla on tälläkin hetkellä myös muita nimikkeitä käytössä, joilla on useita erilaisia merkityksiä. Esimerkiksi professori / professor / työelämäprofessori tai väitöskirjatutkija, voi olla sekä työsuhteinen tutkija että palkaton tutkijakoulussa oleva tutkija.

Liitto myös muistuttaa, että Suomessa ei ole yhtä yhtenäistä tenure track -mallia vaan joka alalla ja eri yliopistoissa on oma mallinsa, joten nimikkeistöissä ja urapoluissa on eroja. Jos hallinto vaatii yksiselitteisyyttä, niin voidaan suositella tarkentamaan nimikettä (docent) tai (non-tenured) -lisänimellä.

Toisaalta, kun hallintokieli on suomi, sekaannuksen vaara Suomen sisällä on pieni. Lisäksi, kun opetus- ja kulttuuriministeriö päivittää nimikkeen yliopistolain epäviralliseen käännökseen, kysymyksessä ei voi olla enää myöskään tutkimusetiikan vastaisesta osaamisen vääristelystä, koska nimike voidaan avoimesti kytkeä dosentin arvonimeen. Uusi päätös nimikkeestä englanniksi on siis tärkeä.

Tieteentekijät pitää tärkeänä, että dosenttien osaaminen, merkitys tärkeänä voimavarana suomalaiselle tiedeyhteisölle tunnistetaan ja heidän englanninkielinen nimikkeensä päivitetään vastaamaan kansainvälisiä käytäntöjä. Meillä ei ole varaa nurkkakuntaisuuteen tai kapeakatseisuuteen.

Lausunto on luettavissa tästä linkistä.