Korkeakoulutuksen muutos ja jatkuva oppiminen -linjapaperin lähtökohtana henkilöstön näkökulma

Liiton työryhmän laatiman Tieteentekijät, korkeakoulutuksen muutos ja jatkuva oppiminen -linjapaperin lähtökohtana on ollut henkilöstön näkökulma ja taustana poikkeukselliset olosuhteet koronavuonna 2020.

Korkeakoulutuksen muutostahti on nyt ehkä nopeampi kuin koskaan, ja paperissa tarkastellaan, mitä laadukas korkeakoulutus edellyttää opetustehtävissä toimivilta. Linjapaperissa lähestytään asiaa neljän otsikon alla: 1. Korkeakoulutuksen muutos, 2. Osaamistason nosto ja koulutusvastuiden ja -määrien lisäykset 3. Jatkuvan oppimisen tarjonnan edellytykset ja 4. Kansainvälisen yhteistyön toteutus jatkossa.

Tutkittu tieto päätöksenteon pohjana on käytössä myös liiton omissa valmistelutyöryhmissä. Korkeakoulutuksen ja korkeakoulupedagogiikan tutkijat Nina Haltia, Vesa Korhonen, Anne Nevgi ja liiton pitkäaikainen aktiivi Erkki Pesonen ovat liiton puheenjohtaja Maija S. Peltolan johdolla valmistelleet korkeakoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen liittyviä kantoja. Toiminnanjohtaja Johanna Moisio on toiminut työryhmän sihteerinä. Tieteentekijöiden hallitus on hyväksynyt kannat 9.10.2020 kokouksessaan.

Tieteentekijät, korkeakoulutuksen muutos ja jatkuva oppiminen