Korkeakoulut valmiita tukemaan yhteiskunnan jälleenrakennusta vastuullisesti ja laadusta tinkimättä

 

Korkeakouluilla on rooli suomalaisen yhteiskunnan toipumisessa koronakriisistä, katsovat korkeakouluja, niiden henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat järjestöt Arene, OAJ, Professoriliitto, SAMOK, Sivista, SYL, Tieteentekijät ja Unifi yhteisessä kannanotossaan.

Jälleenrakentamisessa keskeistä on taata koulutuksen korkea laatu sekä turvata opiskelijoiden ja henkilökunnan jaksaminen tulevina vuosina. Vain tasokkaat ja hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt voivat olla mukana luomassa koronakriisin jälkeen tarvittavaa nousua.

Järjestöt muistuttavat, että mahdollisia opiskelupaikkojen lisäyksiä esitettäessä on tärkeää muistaa laajennusten olevan vaikuttavia ainoastaan silloin, kun niitä ei tehdä laadun kustannuksella.

Tasokkaan koulutuksen tarjoaminen ja opiskelijoiden tukeminen edellyttävät aina riittäviä resursseja. Korkeakouluilla on vastuu varmistaa laadukkaat opinnot myös nykyisille opiskelijoilleen, ja tätä paikkojen mahdollinen lisäys ei saa vaarantaa.

Lisäksi henkilöstön jaksamisesta on voitava pitää huolta tilanteessa, jossa koronakriisi on vaatinut monilta merkittävää venymistä.

On hyvä muistaa, että ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on jo tehty paljon toimia kriisitilanteeseen vastaamiseksi. Jatkuvan oppimisen tarjontaa on lisätty ja avattu maksuttomana tutkintokoulutuksen rinnalle. Opettajat ja tutkijat, kirjastojen ja tukipalveluiden henkilöstö ovat myös tehneet valtavan työn etäoppimisen mahdollistamiseksi poikkeusoloissa.

Järjestöt korostavat, että Suomen tulevaisuuden kannalta on oleellista huolehtia myös tutkimuksen tekemisen edellytyksistä. Koulutuksen laajentaminen TKI-toiminnan kustannuksella olisi erittäin lyhytnäköistä. Vain vastuulliset ja korkeaa laatua ylläpitävät jälleenrakennuskeinot edistävät Suomen toipumista pitkällä aikavälillä.

Järjestöt muistuttavat, että opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt korkeakouluilta esityksiä opiskelijapaikkojen lisäämisestä vuodesta 2021 alkaen. Korkeakoulut käyvät parhaillaan neuvotteluja vuosien 2021-24 tulossopimuksista. Näissä neuvotteluissa käsitellään tulevien vuosien tutkintotavoitteita.

 

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene

toiminnanjohtaja Petri Lempinen, p. 040 7667 805

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

koulutusjohtaja Heljä Misukka, p. 050 5286682

Professoriliitto

puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto, p. 045 657 5757

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Puheenjohtaja Anna Laurila, p. 050 389 1000

Sivistystyönantajat

johtaja Laura Rissanen, p. 041 540 4505

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

puheenjohtaja Tapio Hautamäki, p. 044 906 5007

Tieteentekijät

toiminnanjohtaja Johanna Moisio, p. 040 0874135

Unifi

toiminnanjohtaja Tanja Risikko, p. 040 1952037