Kiitämme hallituksen päätöstä panostaa tutkimukseen

Tohtorikoulutuksen kehittämiseen varattu rahoitus on ennakoitua suurempi, yhteensä 262 milj. euroa vuosille 2024–2027. Toivomme, että rahoitusta kohdennetaan sekä uusien aloittavien väitöskirjatutkijoiden työhön, mutta myös heille, joiden tutkimus on kesken rahoituksen puutteen takia.

Kiitämme myös historiallisen suurista TKI-panostuksista. Toivomme, että rahoituksella panostetaan pitkäjänteiseen tutkimukseen ja taataan tieteentekijöille mahdollisuus keskittyä varsinaiseen tutkimustyöhön jatkuvan rahoituksen hakemisen sijaan. Jäämme odottamaan, että hallitus huolehtii tutkijoiden oleskelulupien pidentämisestä jo kirjoitetun HE:n mukaisesti. Tiede- ja korkeakoulukenttä on tässä asiassa vahvasti yksimielinen, sillä tiedämme, etteivät kunnianhimoiset TKI-tavoitteet toteudu ilman kansainvälisiä osaajia.

Myös korkeakoulujen aloituspaikkoihin osoitettu rahoitus on iloinen uutinen, koska aluksi näytti, että rahoitusta aloituspaikkojen lisäämiseen ei löydy. Vaikka 50 prosentin korkeakoulutusasteeseen ei tällä rahoituksella vielä päästä, suunta on oikea.

Samaan aikaan olemme huolissamme opiskelijoiden tilanteesta. Opiskelijoiden etuuksien leikkaaminen ajaa heidät entistä ahtaammalle jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa. Taloudellinen huoli ja epävarmuus ei lisää opiskelutahtia – päinvastoin. Toivomme, että hallitus huomioisi opiskelijoiden tilanteen kokonaisvaltaisesti ja panostaisi koulutuksen läpäisyyn tukemalla täysipäiväistä opiskelua.