Vi applåderar regeringens beslut att satsa på forskning!

Finansieringen som reserverats för doktorandutbildning är större än förutspått, sammanlagt 262 miljoner euro för åren 2024–2027. Vi hoppas att finansieringen styrs både till nya doktoranders arbete, men också till dem vars forskning är på hälft på grund av avsaknad av finansiering.

Vi applåderar också de historiskt stora FoUI-satsningarna. Vi hoppas att finansieringen innebär insatser för långsiktig forskning och att forskarna garanteras möjligheter att fokusera på sitt egentliga arbete i stället för på att söka pengar. Vi väntar på att regeringen sköter om att forskarnas uppehållstillstånd förlängs i enlighet med regeringens proposition. Det råder stark enighet inom forsknings- och högskolefältet i den här frågan, för vi vet att de ambitiösa FoUI-målen inte nås utan internationella experter.

Finansieringen som stöder en ökning av antalet studieplatser vid högskolorna är också en glad nyhet, eftersom det först tycktes saknas pengar för det här. Även om vi inte når en högskoleutbildningsgrad på 50 procent med den här finansieringen är riktningen den rätta.

Samtidigt oroar vi oss för studenternas situation. Nedskärningarna i studerandeförmånerna försätter dem i en ännu svårare situation är tidigare. Ekonomiska bekymmer och osäkerhet bidrar inte till en snabbare studietakt – tvärtom. Vi önskar att regeringen helhetsmässigt beaktar studenternas situation och genom att stödja heldagsstudier satsar på att flera utexamineras.