JUKO: Yliopistoneuvottelut jatkuivat tiistaina 15.2.

Neuvottelut yliopistojen noin 34 000 palkansaajan työehdoista jatkuivat tiistaina 15.2.

– Tapaamiset on teemoitettu ja tänään esillä olivat muun muassa määräaikaisuudet, kertoo JUKOn neuvottelupäällikkö Katja Aho.

JUKOn tavoitteena on, että yliopistot voivat tehdä määräaikaisia työsopimuksia vain työsopimuslaissa ja yliopistoja koskevassa lainsäädännössä mainituin perustein ja että kestoltaan määräaikaisen työsuhteen on vastattava koko tarjolla olevan työn kestoa.

Aho huomauttaa, että reilusti yli puolet yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöstä työskentelee jatkuvasti määräaikaisina pätkätyöläisinä. Ero muihin palkansaajiin on poikkeuksellisen suuri, kun viime vuonna kaikista palkkatyötä tekevistä miehistä noin 15 prosenttia ja naisista 20 työskenteli määräaikaisina.

JUKO ja sen jäsenliitot ovat muistuttaneet yliopistoja pätkätyöntekijöistä ja muun muassa perusteettomista määräaikaisuuksista myös sopimuskausien aikana. Blogi: Määräaikaisuus on poikkeus säännöstä – myös yliopistoissa 7.9.2020

Tiistain tapaamisessa neuvottelijat käsittelivät myös yliopistosektorin alustavia palkkatilastoja.

Neuvottelut jatkuvat 18. helmikuuta.

Tiedote on alunperin julkaistu sivustolla juko.fi