Joulukuun 2020 kokous

Hallituksen kokous pe 18.12.2020 klo 12-15  pidettiin etäyhteyksin.

Aluksi käytiin läpi ajankohtaisia korkeakoulu– ja tiedepolitiikan asioita, mm. puheenjohtaja Maija S. Peltola kertoi OKM:n yliopistojen autonomia-arvioinnin etenemisen aikataulusta ja toiminnanjohtaja Johanna Moisio koulutuspoliittisesta selonteosta.

Jarmo Kallunki kertoi keskeisistä havainnoista tohtorien koulutusmäärien kehityksestä Vipusesta keräämänsä aineiston perusteella jäsenhankintaan ja -pitoon liittyen.

Edunvalvontajohtaja Mia Weckman kertoi Helsingin yliopistoa koskevasta hovioikeuden tuomiosta professorin laittomasta irtisanomisesta. Päätöksellä saattaa olla laajemmin merkitystä yliopistojen toimintatapoihin.

Merkittiin tiedoksi avoimen tieteen kysely jäsenille, johon tuli yli 300 vastausta. Tulosten analyysi valmistunee 2021 alkuvuodesta. Tieteentekijöiden kysely nuoremmille tutkijoille on käynnissä.

Tieteentekijät jatkaa vuonna 2021 jäsenten toiveiden mukaisesti vahvaa panostusta heidän työhyvinvointiinsa koulutuksilla, omavalmennuksella sekä esimieskoulutuksella.

Toiminnanjohtaja Moisio esitteli ajankohtaiset työmarkkinapoliittiset asiat.  STM:n työryhmässä valmistellaan työttömyysturvan uudistamista. Parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean työ on päässyt vauhtiin. Keskustelu sosiaaliturvan järjestämistavasta ja rahoituksesta lisääntyy. Moisio piti myös katsauksen liiton vaikuttamistyöstä kuluneen vuoden aikana.

Hallitus päätti seuraavista asioista:

– sijoitusesityksestä ja talouspäällikkö Sanna Hoikan valtuuttamisesta tekemään tarvittavat sopimukset.

– liittokokouspäivistä; perjantai 23.4.2021 (etäkokous) ja lauantai 27.11.2021