Huhtikuun 2021 kokous

Hallituksen kokous perjantaina 9.4.2021

– käsiteltiin jäsenyyteen liittyviä asioita.

– käytiin läpi liittokokousaineisto ja esityslista. Valtuutettiin henkilöstö valmistelemaan äänestys- ja vaalijärjestystä.

– päätettiin liiton kannat preprint-aineistoihin ja avoimeen tutkimusdataan. Avoimen tieteen kokonaisuudesta viestitään kootusti, kun kaikki kannat valmiit.

– kuultiin edunvalvontakatsaus jäsenistön kannalta merkittävistä ajankohtaisista ratkaisuista.

– kuultiin Helsingin yliopiston oikeuksienluovutussopimusvalmistelun tilanteesta.

– kuultiin katsaus OKM:n tutkijanuratyöryhmän tilanteesta.

– käytiin läpi Tieteentekijöiden kootut linjaukset nuoria tutkijoita koskien.

– päätettiin yliopistoautonomiaselvityksen jatkotoimista.

– todettiin, että kehysriihivaikuttamista tehty mm. yhteisellä tiedotteella muiden sektorin järjestöjen kanssa, ks.  tiedote 7.4. Odotamme kehysriihestä kauaskantoisia investointeja tutkimukseen ja osaamiseen