Helmikuun 2020 kokous

Tieteentekijöiden hallitus kokoontui 14. helmikuuta 2020 liiton toimistolla Pasilassa puheenjohtaja Maija S. Peltolan johdolla.

Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi edunvalvontajohtajan selvitys käynnissä olevista JUKO:n yliopistosektorin työehtosopimusneuvotteluista sekä alustavista työantajan tavoitteista. Käytiin läpi tilanne mahdollisen lakon varalta mm. lakkomallista, -kassasta ja -avustusten maksamisesta.

Päätettiin sekä Korkeakoulutuksen uusien muotojen ja jatkuvan oppimisen -työryhmän  että Nuorempien tutkijoiden työryhmän kokoonpanosta ja toimeksiannosta esityksen mukaisesti.

Päätettiin Akavan ansiomerkkihakemukset yhdistyksistä esityksen mukaisesti.

Keskusteltiin Akavan hallituksen ajankohtaisista asioista ja puheenjohtajavalinnasta. Hallitus totesi, että Akavan puheenjohtajavalinta on merkittävä tilaisuus keskustella Akavan ja koko ammattiyhdistysliikkeen suunnasta ja järjestön kehittämisestä.  Kun vaalin osallistuu useampi puheenjohtajaehdokas, päästään näistä teemoista ja tulevan puheenjohtajan työlistasta keskustelemaan riittävän monipuolisesti. Hallitus päätti kannattaa avoimia ja aitoja vaaleja Akavan puheenjohtajuudesta ja valtuutti toiminnanjohtajan tekemään puheenjohtajaehdokastunnusteluja.

Päätettiin valita Akavan liittokokoukseen 26.5.2020 Tieteentekijöiden edustajina Tero Karjalainen ja Lotta Alhonnoro sekä varaedustajiksi Johanna Moisio ja Mia Weckman.

Päätettiin kommentoida liiton kanavissa Suomen hallituksen päätöksiä toimenpiteistä työperäiseen maahanmuuttoon ja kansainvälisten osaajien houkutteluun.

Seuraava hallituksen kokous on 6. maaliskuuta 2020.