Hallituksen kokous tammikuu 2022

Tieteentekijöiden uusi hallitus kokoontui perjantaina 14.tammikuuta 2022 ensimmäiseen kokoukseensa etäyhteydellä pandemiatilanteen vuoksi. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin muun muassa seuraavia asioita:

– Ajankohtaista tiede- ja korkeakoulupolitiikassa. Eduskunnan sivistysvaliokunta antoi joulukuussa mietinnön koulutuspoliittisesta selonteosta. UNIFI ry:n ja Säätiöt ja rahastot ry:n tilaama selvitys suomalaisten yliopistojen apurahatutkijoihin liittyvistä käytänteistä julkaistiin myös joulukuussa.

– Puheenjohtajisto perusti liiton vaikuttamistyön tueksi valmisteluryhmän

–  OKM:n mukaan korkeakoulut saavat merkittäviä lisäkoulutusvastuita. Tieteentekijöiden lausunto asiasta päätettiin hallituksessa marraskuussa. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja ovat kommentoineet OKM:n esitystä mediassa STT:lle ja HS:lle.

– Ajankohtaista työmarkkinapolitiikassa. Akavan yksityisen sektorin YTN:n työehtosopimusneuvottelutilanne ja järjestövalmius. JUKOn työehtosopimukset päättyvät helmi-maaliskuussa.

– Käytiin läpi vuoden 2022 keskeiset hankkeet, päätettiin hallituksen kokoukset ja liittokokoukset

– Päätettiin liiton työryhmistä: Nuoremmat tutkijat sekä Informaatioala ja avoin tiede jatkavat työtään edunvalvonnan tukena. Työryhmissä käytetään tutkittua tietoa eli alan tai asian parhaita tutkijoita työn tukena. Hallitus päättää liiton kannanotoista, mutta kantoja valmistellaan työryhmissä.

– Nimettiin Acatiimin toimitusneuvostoon liiton edustajiksi vuodeksi 2022 viestintäpäällikkö Eevastiina Aho ja toiminnanjohtaja Johanna Moisio. Lehden tuottaja vaihtuu keväällä, ja siitä koituu lisätyötä.

– Päätettiin yhdistysten toiminta-avustusten myöntöperiaatteet

– Vahvistetiin yhdistysten jäsenmäärät