Hallituksen kokous helmikuu 2022

Tieteentekijöiden hallitus oli koolla Teamsissa pe 11.helmikuuta ja käsitteli ja päätti muun muassa seuraavia asioita:

  • Ajankohtaiskatsaus tiede- ja korkeakoulupolitiikasta

Puheenjohtaja Peltola kertoi alkuvuoden sidosryhmätapaamisista. Lisäksi käsiteltiin Suomen Akatemian julkaisemia tutkijarahoituksen uusia kriteerejä. Liitto on antanut tukea mm. liikkuvuuskyselyssä ja painottanut k o vaatimusten ongelmia.  OKM on yhdessä rehtorineuvostojen kanssa saanut valmiiksi Korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelman linjaukset. Tiederahoituksen tilanne on edelleen haastava, huhtikuun kehysriihessä SA:n valtuuden leikkaus on peruttava. Jos päätös venyy syksyn budjettiriiheen, vaikutus yliopistolaisten elämään on suuri. Liitto on valmistellut viestintää asiasta.

  • Edunvalvontajohtaja Weckman kertoi työehtosopimusneuvottelutilanteesta eri sektoreilla, ja erityisesti yliopistojen neuvottelupöydän tilanteesta, jossa Tieteentekijät on mukana. Tieteentekijät vetää JUKOn yliopistosektorin lakkotoimikuntaa.
  • Perustetun nuorempien tutkijoiden toimikunnan jäsenet nimettiin.
  • Uusi työryhmä perustetaan keväällä pohtimaan opetusta, opetusuria, korkeakoulutuksen muutosta seuraavan työehtosopimuskauden ajalle. Päätettiin, että liiton ulkopuolisia asiantuntijoita voidaan myös käyttää työryhmissä niiden omilla päätöksillä laajan asiantuntemuksen varmistamiseks
  • Keskusteltiin maisteri-nimike käytöstä ammattikorkeakouluissa. Arene on esittänyt tiedeministeri Kurviselle, että ammattikorkeakoulujen ylempien tutkintojen nimikkeet tulee muuttaa maisterin tutkinnoksi kansainvälisen käytännön mukaisesti. Tieteentekijät pitää ammattikorkeakoulujen kehittämistä ja kehittymistä erittäin tärkeänä. Suomi tarvitsee molempia korkeakoulusektoreita.
  • Saatiin katsaus jäsenpalvelun tilastoihin ja kuultiin Mielen tuki -palvelun pilotoinnista.
  • Liiton ja yhdistysten aktiiveille on lähetetty kysely, jolla on tarkoitus selvittää keskeisiä haasteita, joita olisi tarpeellista huomioida strategian päivityksessä.
  • Puheenjohtaja teki yhteenvedon hallituksen seminaarista ja jäsenten seurantavastuista. Luottamushenkilöiden toivotaan osallistuvan erilaisiin valmisteluihin ohjausryhmätyyppisesti.
  • Akava- ja JUKO-asioissa todettiin, että Akavan uusi hallitus 2022-2023 on järjestäytynyt ja toiminnanjohtaja Moisio jatkaa sen varsinaisena jäsenenä. Akavan toimikunnat jatkavat samanlaisilla toimeksiannoilla kuin aiemminkin. JUKOn hallitus 2022-2023 on myös järjestäytynyt ja se valitsi Moision varapuheenjohtajaksi. Neuvottelukuntajärjestelmään ei tehty muutoksia, liiton edustajat yliopistoneuvottelukunnassa ovat Weckman, Viitanen, Mattila ja varalla Moisio, Aho ja Laitakari-Svärd. Varapuheenjohtajaksi valittiin edunvalvontajohtaja Mia Weckman.