Hallituksen kokous helmikuu 2023

Hallituksen kokous oli Teams-etäyhteydellä  17.2.2023

Kokouksessa hallitus sai katsauksen työehtosopimusneuvottelutilanteista YTN:n ja JUKOn eri sektoreilla ja päätti Tieteentekijöiden työryhmien kokoonpanosta.

Avoin tiede ja informaatioala -työryhmän kokoonpanosta päätettiin yhdistyksiltä saatujen ehdotusten perusteella. Työryhmän muodostavat Kaisu Clarot (INA, Oulun yliopisto), Lise Eriksson (FfAÅ), Mika Holopainen (INA, Helsingin yliopisto), Lucie Hradecka (INA, Aalto-yliopisto), Jussi Hyvärinen (INA, Itä-Suomen yliopisto), Jukka Kananen (INA, Itä-Suomen yliopisto), Kaisa Kulkki (INA, Tampereen yliopisto), Tommi Mäklin (HYT), Ulla Pohjannoro (SATY, Taideyliopisto), Ari Rouvari (INA, CSC) ja Ganapati Sahoo (HYT). Työryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

Nuorempien tutkijoiden toimikuntaan oli hyvin hakijoita, jotka päätettiin kaikki hyväksyä toimikuntaan. Työryhmän muodostavat Priska Falin (ATTE, Aalto-yliopisto), Jani Tartia (SATY, Espoon kaupunki, H20-hanke), Francisco Trento (SATY, Taideyliopisto), Paula Paajanen (SATY, Itä-Suomen yliopisto), Susanna Toikka (SATY, Itä-Suomen yliopisto), Matilda Mela (HYT, Helsingin yliopisto), Grace Joplin Ferreira (HYT, Helsingin yliopisto), Katja Laakkonen (ITTE, Itä-Suomen yliopisto), Sanna Rantakömi (ITTE, Itä-Suomen yliopisto), Oliver Saal (FfÅA, Åbo universitet), Heidi Konttinen LaTi, Lapin yliopisto), Iira Rautiainen (OUTI, Oulun yliopisto), Katja Haapanen  (TuT, Turun yliopisto), Teemu T. Väisänen  (SATY, Turun yliopisto; Pori), Iuliia Gataulina (TATTE, Tampereen yliopisto), Pihla Rautanen (TATTE, Tampereen yliopisto), Naeem Rimsha (VYTY, Vaasan yliopisto), Mahmood Feroj (VYTY, Vaasan yliopisto). Toimikunnan puheenjohtajana toimii Pauli Väisänen (OUTI, Oulun yliopisto) ja sihteerinä Miia Ijäs-Idrobo liiton toimistosta.