Hallituksen kokous maaliskuu 2022

Hallituksen kokouksessa perjantaina 18.3.2022 klo 12-15 Tampereella saatiin katsauksia ajankohtaisista asioista ja tehtiin päätöksiä:

–  saatiin selostus JUKOn sektorin neuvottelutilanteesta ja päätettiin liiton lakkoavustuksista
– Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:tä valmistelemaan 15.4. mennessä yliopistojen yhteisen ja perustellun esityksen dosentin arvoa ja professorin arvonimeä koskevien yliopistolain säännösten muutostarpeista oheisen opetus- ja kulttuuriministeriön muistion pohjalta. Valmistelussa on kuultava Tieteentekijöiden liittoa. Käytiin keskustelu asiasta ja evästettiin liiton näkökulmista valmisteluun osallistuvia.
– käsiteltiin liittokokousaineisto, tilinpäätöksen ja ylijäämän käyttö sekä toimintakertomusluonnos.
– päätettiin toiminta-avustuksista yhdistyksille
– kuultiin katsaus vaalivaikuttamisen valmistelusta.
– kuultiin katsaus Turun yliopiston uuteen määräaikaisuusohjeistukseen, jossa hyviä mutta myös ongelmallisia puolia.
– kuultiin katsaukset ajankohtaisiin edunvalvonta-asioihin mm. tiederahoitus ja Ukrainan tilanne sekä venäläistaustaiset tutkijat Suomessa. Tieteentekijöiden Ukraina-kannanotto on saanut hyvän vastaanoton. Keskusteltiin tarvittavista tukitoimista liittotasolla ja paikallisesti.