Elokuun 2020 kokous

Tieteentekijöiden hallitus 21.8.2020

Merkittiin tiedoksi koronatilanteen aiheuttamat järjestelyt yhdistyksittäin sekä liiton kyselyjen tilanne avoimen tieteen, jäsenkyselyn ja nuorten tutkijoiden osalta. Käytiin katsaus kuluvan vuoden keskeisiin kehittämiskohteisiin, ja hallituksen toiveet vuodelle 2021. Merkittiin tiedoksi kevään ja loppukevään aikana jätetyt liiton lausunnot ja kommentit.

Päätöksiä

– nimetään Salla Viitanen liiton edustajaksi Avoimen tieteen seuranta -työryhmään sekä TSV:n Oppimisen avoimuus -työryhmään.

-suositellaan, että liiton tapahtumat ja tilaisuudet järjestetään marraskuuhun asti etänä.

– kevätliittokokouspäivä la 24.4.2021