Ehdota Vuoden 2021 Pohjola Vakuutus -tutkimusstipendin saajaa

Akavan hallitus jakaa vuosittain yhteistyössä Pohjola Vakuutuksen kanssa yhtiön rahoittaman tutkimusstipendin. Ehdotukset Akavalle tekee jäsenjärjestö eli Tieteentekijät.

Pyydämme nyt jäsentemme ehdotuksia stipendin saajiksi 16.9. mennessä! Ehdotetun henkilön tulee olla Tieteentekijöiden jäsen.

Stipendi myönnetään tutkimukselle, joka edistää akavalaisten edunvalvontaa ja/tai hyvinvointia työelämässä. Se voidaan myöntää opinnäytetyöhön tai muuhun tutkimukseen pääsääntöisesti yhdelle saajalle kerrallaan. Tutkimusstipendin määrä on 5 000 euroa.

Oman ehdotuksesi voit jättää täällä.